Güncel, www.gidahatti.com

Bebek formüllerinde kullanımına izin verilen bileşenler açıklandı

​Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliğinin 7’nci maddesi kapsamında gıda üreticileri tarafından yapılan başvuruların Tarım ve Orman Bakanlığınca değerlendirilmesi sonucunda izin verilen bileşenlerin yer aldığı liste hazırlanarak Bakanlık internet sitesinde yayınlandı.
Gıda üreticilerince yapılacak yeni başvurular sonucunda uygun bulunan bileşenler olması durumunda listenin güncellenerek yeniden yayınlanacağı belirtildi.
Listede; izin verilen bileşenler, hangi gıdada kullanımına izin verildiği, kullanım miktarı, spesifikasyonlar, etiketleme kuralları, hali hazırda kullanılan bazı bileşenler için tekrar başvuru yapılması gereken süreler ve geçiş süreleri yer alıyor.
Listede neler var?Listeye göre belli şartlara uygun olarak kullanımına izin verilen bileşikler şimdilik şöyle sıralanıyor:
Probiyotik mikroorganizmalarGalakto-oligosakkaritlerFrukto-oligosakkaritler Balık yağıSchizochytrium sp. yağıMortierella alpina yağıGıda üreticileri henüz listede yer almayan bileşenler için bunlara ait beslenme, toksikoloji, alerjen özellikler gibi konularda yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları ile listeye alınmaları amacıyla başvuruda bulunabiliyor.
Listeyi buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Read More