Güncel, www.gidahatti.com

ÇKS kayıtları, e-Devlet’e taşındı!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit, Çiftçi Kayıt Sistemi’ni (ÇKS) e-devlet üzerinden sisteme dahil edeceklerini, devlet kurumu çalışanlarını ve üreticileri sadece elektronik ortamda buluşturacaklarını açıklamıştı.
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 23 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
ÇKS kayıtları, e-Devlet üzerinden yapılabilecekTarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı yönetmelikle, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin birinci fıkrası değişikliğine göre;
Çiftçiler, ÇKS başvurusuna ilişkin Bakanlıkça yetki verilen iş ve işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden de yapabilecekler.
İkinci fıkrası değişikliğine göre;
Üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlayacak ve üretim yılının 31 Aralık tarihinde sona erecek. Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS’ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamayacak. Ancak çiftçiler, ÇKS’ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesini, üretim yılının Şubat ayı içerisinde yapabilecekler.
Altıncı fıkrasına göre de; Kayıt süresince, başvuru sahipleri tarafından doldurulan çiftçi kayıt formları ve istenecek diğer bilgi-belgeler, il/ilçe müdürlüklerince teslim alınarak her çiftçi için fiziki ortamda, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan müracaatlarda ise söz konusu bilgi ve belgeler Bakanlık bilgi sistemlerinde muhafaza edilecek.
Kiralanan arazilerYönetmeliğin 7’nci maddesinin altıncı fıkrasının ğ bendi değişikliğine göre;
Kira sözleşmesine konu arazilerin ÇKS kayıtları sözleşmenin feshi veya sözleşmede belirtilen sürenin sonuna kadar devam edecek. Kira sözleşmesinin tek taraflı feshi veya muvafakatnamenin geri alınması halinde noter marifetiyle yapılan fesih ihbar işlemiyle muvafakatnamenin geri alınması işleminin tebliğ/tebellüğ belgeleri ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekecek.
Yedinci fıkrası gereğince, ÇKS’ye ilk defa kayıt olacak çiftçilerden kanunen bağlı oldukları ziraat odalarının herhangi birinden almış olduğu Çiftçi Belgesi istenecek. Bakanlıkça yürütülen diğer uygulamalar için alınan belgeler geçerli olacak.
1 Eylül 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Read More