Güncel, www.gidahatti.com

Devletin açığının GSYH’ye oranı azaldı, borç stokunun oranı arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Devlet Hesapları’nı açıkladı.
Genel devlet açığının GSYH’ya oranı %1,1 olduGenel devlet açığı 2021 yılında 79 milyar 74 milyon TL olarak tahmin edildi ve bir önceki yıl %4,6 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı %1,1’e düştü. Mahalli idareler alt sektörü 2021 yılında fazla verirken merkezi devlet ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri açık verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH’ye oranı ise 2021 yılında %41,8’e yükseldi.
Genel devlet ve alt sektörlerinin açık / fazla ve borç düzeyleri, 2020, 2021
Devlet harcamalarının GSYH içindeki payı %32,5 olduGenel devlet toplam gelirleri 2 trilyon 279 milyar 105 milyon TL’ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı %31,4’e yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları 2021 yılında 2 trilyon 358 milyar 179 milyon TL’ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı %32,5’e düştü. Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü.
Genel devlet sektörü ana bileşenleri, 2020, 2021
Vergi gelirleri 2021’de 1 trilyon 813 milyar TL’ye yükseldiÜretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2020 yılında %47,4 iken, 2021 yılında %45,3’e düştü. Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı %27,2’ye yükselirken, net sosyal katkıların payı ise %27,2’ye geriledi. Sermaye vergilerinin payı %0,2’ye yükseldi.
Genel devlet vergi ve sosyal katkı gelirleri ve toplam içindeki payı, 2020, 2021

Read More