Güncel, www.gidahatti.com

Dünyayı tüketiyoruz: 2050 yılına kadar 3 dünyaya ihtiyacımız olacak!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM) Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, girişimcilerle buluştu.
Ardalı, moderatörlüğünü Dr. Selin Ceren Yamak’ın yaptığı “Sürdürülebilir Yaşam için Yeşil Dönüşüm” adlı çevrim içi programda; yeşil girişim, yeşil mutabakat, TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı (BIGG) projeleri ve çevre restorasyonu hakkında bilgiler verdi, soruları yanıtladı.
“Bu şekilde giderse 2050 yılına kadar 3 dünyaya ihtiyacımız olacak”Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın (Green Deal) önemi üzerinde duran Prof. Dr. Ardalı, şunları söyledi:
“Green Deal dünya ve ülkemiz için çok önemli hâle geldi, sorunları artık ülke sınırlarında çözmek mümkün değil. Yeşil antlaşma stratejisi; Avrupa Birliği’nin (AB), iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile ilgili sorunlarla mücadele konusunda kararlılığını ortaya koyan bir stratejidir. Niçin acil yeşil büyüme? Çünkü çok fazla tüketim sonucu dünyanın üretme kapasitesinin yüzde 60’ından fazlasını tüketiyoruz. Bu şekilde giderse 2050 yılına kadar 3 dünyaya ihtiyacımız olacak. Çok fazla atık üretiyoruz ve milyarlarca ton atığı israf ediyoruz. Elektronik atıklar 625 milyar dolar, tekstil atıkları ise 500 milyar dolara tekabül ediyor. Çok fazla emisyonu atmosfere salıyor ve kaynaklarımıza zarar veriyoruz.”
Yeşil girişimcilik ve nitelikleriKonuşmasında yeşil girişimcilik ve bu alandaki girişimcilerden bahseden Prof. Dr. Ardalı, “Yeşil girişimcilik, en genel tanımıyla çevre açısından güvenli olduğu kabul edilen ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanmasıdır. Yeşil girişimciyi geleneksel girişimciden ayıran ana fark şudur: Yeşil girişimci ekonomik açıdan kârlı, çevreye duyarlı ve sosyal değer oluşturan bir iş modeli oluşturmak ister. Diğer taraftan bu kişiler, faaliyetlerinde ve büyüme stratejilerinde çevre dostudur. Yanı sıra, toplumun ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda daha iyi bir dünya ve yaşam alanlarına katkıda bulunmak üzere ürün ve hizmet sunumunu gerçekleştirirler” şeklinde konuştu.
Avrupa Yeşil MutabakatıSöyleşinin ilerleyen bölümlerinde Yeşil Mutabakat kapsamı ve BIGG proje konularına dikkat çeken Ardalı, bu hususları “Biyoçeşitlilik” (Sınırlı pestisit kullanımı, polen taşıyıcı sayısını artırmak ve ağaçlandırmak), “Tarladan Sofraya” (Sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi, gıda israfın azaltılması), “Temiz Enerji” (Uygun maliyetli ve güvenli), “Sürdürülebilir Sanayi” (Çevreyle dost, sürdürülebilir endüstriyel üretim), “İnşaat ve Renovasyon” (Sıfır emisyonlu ve kendi enerjisini üreten binalar), “Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım” (Demiryolu ve deniz taşımacılığı, düşük emisyonlu taşıtlar, alternatif yeşil yakıtlar), “Kirliliğin Ortadan Kaldırılması” (Tehlikeli kimyasal maddeler yerine çevreci alternatifler, sıfır kirlilik) olarak sıraladı.
BIGG projelerinin başvuru koşullarıBIGG projelerine herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler ile mezun olanların başvurabileceğini belirten Ardalı, “Başvurucular, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı’nın ikinci aşaması kapsamında destek almamış, ayrıca ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olmalı. Çağrı kapsamında; yeşil büyümeye hizmet eden öncelikli araştırma geliştirme (AR-GE) ve yenilik konularında yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecek” ifadelerini kullandı.
BIGG “Yeşil Büyüme” proje başvuruları 24 Ağustos’a kadar uzatıldıSöyleşinin moderatörü Dr. Selin Ceren Yamak da, TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı (BIGG) 2022-2 “Yeşil Büyüme” proje başvurularının, 24 Ağustos 2022 tarihine kadar uzatıldığını hatırlatarak, girişimcilere ön başvuru yapma çağrısında bulundu.
İHA

Read More