Güncel, www.gidahatti.com

Ekonomiye güven, Ağustos’ta yükselişe geçti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos 2022 verilerini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi, Ağustos 2022
Ekonomik güven endeksi 94,3 olduEkonomik güven endeksi Temmuz ayında 93,4 iken, Ağustos ayında %1,0 oranında artarak 94,3 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi %6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 86,3 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,1 oranında azalarak 101,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında azalarak 112,9 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2022
Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir.
Ekonomik güven endeksi nasıl hesaplanıyor?Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi; mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesiyle oluşturuluyor.
Endeksin hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.
Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler, her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Read More