Güncel, www.gidahatti.com

FAO’dan buğday pası hastalıkları çalıştayı

Dünyanın en yaygın olarak yetiştirilen tarımsal ürünü olan buğday, birçok gelişmekte olan ülkede 1 milyardan fazla insan için önemli bir gıda ve geçim kaynağı. Küresel gıda güvenliği konusundaki endişeler arttıkça, buğday pas hastalıklarının önlenmesi ve yönetimi her zamankinden daha önemli hale geliyor.
Orta Asya ve Kafkasya bölgeleri, buğday için en büyük tehditlerden olan pas hastalıklarına karşı en savunmasız bölgeler arasında yer alıyor. Buğday pası hastalıklarının önlenmesi ve yönetimi için bölgesel işbirliği, verim kayıplarını en aza indirmek ve küçük ölçekli çiftçilerin geçim kaynaklarını iyileştirmek için çok önemli.
FAO-Türkiye Ortaklığı’nda Türkmenistan’da ÇalıştayBu tehditleri ele almak için BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 7 Eylül 2022’de Aşkabat’ta “Türkmenistan’da buğday pası hastalıklarının önlenmesi ve yönetimi” konulu bir çalıştay düzenledi. Orta Asya ve Kafkasya’da buğday pas hastalıkları yönetimi ve dayanıklılık ıslahına yönelik bölgesel işbirliğinin ve ulusal kapasitelerin güçlendirilmesi (CAC-Rust)” projesinin bir parçası olan çalıştay, FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP II) tarafından desteklendi.
FAO temsilcileri ve Türkmenistan’daki ilgili kurumlardan üst düzey yetkililerin katıldığı çalıştayın açılış konuşmalarını, Bakan Yardımcısı Şöhrat Annamyradow; S.A. Niyazow Türkmen Ziraat Üniversitesi Bilimsel Çalışmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı Merdan Piriyev ve CAC-Rust Projesi Teknik Sorumlusu Fazıl Düşünceli yaptı.
Buğday pası hastalıklarıKatılımcıları buğday pası hastalıklarının yönetimi konusunda bilgilendiren FAO uzmanı Fazıl Düşünceli, CAC-Rust Projesi’nin kapsamını anlattı.
Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Tarımsal Bilim ve Üretim Merkezi ile S.A. Niyazow Türkmen Tarım Üniversitesi’nden aralarında ülkenin en kıdemli buğday pası araştırmacısı Kerimnazar Mammetgulow’un da bulunduğu uzmanlar da, buğday pası hastalıklarının durumuna ışık tutarak ülkenin beş bölgesinde yapılan çalışmaları vurguladılar.
Türkiye ile Türkmenistan işbirliği üzerinde durulduSunumların ardından katılımcıların buğday sektörüne yönelik önerilerini paylaştığı tartışma oturumunda, Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı’nın buğday çeşitlerini test etmek, geliştirmek ve ilgili materyallerin alışverişi için Türkiye’deki kurumlarla işbirliği yapmaya istekli olduğu kaydedildi. Tarım Enstitüsü Tarımsal Bilim ve Üretim Merkezi de benzer şekilde CAC-Rust projesi faaliyetlerine katılma ve katkıda bulunma isteğini dile getirdi.
Çalıştay sonunda CAC-Rust Projesi’nin, buğday pası hastalıkları konusundaki sorunlara karşı kurumların ve çiftçilerin kapasitelerini güçlendirmek amacıyla ülkedeki ve Orta Asya’nın diğer ülkelerindeki kurumlarla işbirliklerini geliştirme çabalarını sürdüreceğinin altı çizildi.

Read More