Güncel, www.gidahatti.com

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gıda sektörüne inceleme!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalat sektöründe 56 bin 888 mükellef, toptan sektöründe 94 bin 498 mükellef ve perakende sektöründe 221 bin 206 mükellef olmak üzere toplam 372 bin 592 mükellefi inceledi.
Yapılan detaylı ve geniş çalışmalar neticesinde incelenen 372 bin 592 mükelleften belirlenen kriterlerin ihlali nedeniyle toplam 106 bin 821 mükellef riskli kabul edildi. Yapılan analizin maksadının, vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükellef gruplarının tespitine yönelik olduğu belirtildi.

Read More