Güncel, www.gidahatti.com

IMF: Dünya son yılların en büyük gıda şokunu yaşıyor!

Dünya, 10 yıl öncekine benzer, ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıya. IMF’ye göre bu kez gıda güvencesi sorununun daha da büyümesi bekleniyor. Sorunun çözümü için koordineli ve kararlı bir yaklaşım gerekiyor…
Uluslararası Para Fonu (IMF), Küresel Gıda Krizinin Aşılması: Etki, Politika Yanıtı ve IMF’nin Rolü başlıklı bir rapor yayınladı. 
Raporda, 5 yıldır büyüyen gıda güvencesizliği sorununun Rusya – Ukrayna savaşı nedeniyle şiddetlendiği, bu sorundan en fazla yoksul ülkelerin etkilendiği belirtildi.
Gıda ve gübre fiyatları nedeniyle bu sorundan en çok etkilenen 48 ülkenin 2022 ve 2023 yılındaki ithalat faturasının 9 milyar dolar artması bekleniyor. Rapora göre, söz konusu ülkelerde zor durumdaki insanların korunmasının bütçeye getireceği ek yük 5 ile 7 milyar dolar arasında.
Hassas durumdaki insanları uluslararası ve insanı destek ve ülke için finansal önlemler yoluyla desteklemek için küresel ölçekte kararlı ve zamanında harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizen raporda, IMF’nin de verdiği destekten söz edildi.
Rapora göre IMF; politika tavsiyesi, kapasite inşası ve finansman sağlayarak, paydaşlarla yakın şekilde çalışarak küresek gıda krizinin aşılması için adımlar atıyor.
“Gıda şoku finansmanı”Rapordan ayrı olarak IMF Başkanı Georgieva tarafından yapılan bir açıklamada, gıda güvencesizliği sorununun aşılması için ülkelere sağlanan “Gıda Şoku Penceresi” anlatıldı.
IMF’nin yoksul ve gıda güvencesi sorununun daha şiddetli yaşandığı ülkelere yardım etmek için bu finansman penceresini hazırladığını ifade eden Georgieva, gıda ve tarım eksenli şoklar yaşayan ülkelerin bu sayede acil durum finansmanına ilave bir erişim olanağı bulacağını aktardı.

Read More