Güncel

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali istemli davanın görülmesine devam edildi

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davanın, Danıştay 10. Dairesince esastan görüşülmesine devam edildi.

Read More