Güncel, www.gidahatti.com

PTT personel alımı ne zaman? 2022 PTT personel başvuru tarihleri ve şartları

PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. PTT personel alımlarının bu sene yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken 55 bin personel alımı iddialarıyla konu yeniden gündeme geldi. PTT personel alımı yazılı sınav ve mülakat konularına ilişkin araştırmalar arttı. İşte 2022 PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler…
PTT personel alımı ne zaman?Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde görevlendirilmek üzerine 55 bin personel alımı yapılacağı iddia edildi. İddiaların aksine konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
PTT iş başvurusu nasıl yapılır?Gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak başarılı olan kişiler, belli bir kadroda işe alınacak.
Aynı zamanda PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.
PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?PTT’de işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar henüz belli olmasa da genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
PTT yazılı sınavda neler soruluyor?PTT yazılı sınavda vatandaşlar hangi konular ve ne tür sorularla karşılaşacağını merak ediyor. İşte PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıklarına ilişkin detaylar şöyle;
* Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları
* Sözel Akıl Yürütme
* Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme
* Temel Yurttaşlık Bilgisi
* Türkiye Coğrafyası
* Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular
* Ölçme becerisi

Read More