Güncel, www.gidahatti.com

Sözleşmeli besiciliğe destek geldi!

Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6004), 6 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Kararı, mevcut besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ve sektöre model teşkil etmesi amacıyla, yayımı tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygulanacak.
ESK ile sözleşme imzalayan besicilere destekleme ödemesi yapılacakKararın yayımı tarihinden itibaren 5 yıl süre zarfında besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında, karkas ağırlığına göre; 201-250 kg olanlara 2,5 TL/kg, 251-300 kg olanlara 3,5 TL/kg, 301 kg ve üzeri olanlara 5 TL/kg destekleme ödemesi yapılacak.
Sözleşme yapılan yetiştiriciler, en fazla 200 baş sığır için desteklemeden yararlanabilecek.
Kesim anındaki karkas ağırlığı en az 201 kg olacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde destekleme birim fiyatlarında değişiklik yapabilecek.
Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın tarımsal destekleme bütçesinden sağlanacak.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karar hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Read More