Güncel, www.gidahatti.com

Stresin çoğu zarar, azı yarar!

Araştırmacılar psikolojik stresin bağırsak iltihabını artırmadığını ve inflamatuar yanıtta yer alan sitokinler olan interlökin 23 (IL-23) ve IL-22’nin üretimini artırarak üçüncül lenfoid organların (TLO’lar) oluşumunu indüklediğini buldular.
Dünya çapında yaklaşık 7 milyon insan inflamatuar bağırsak hastalığına (IBD) sahip. IBD, sindirim sisteminin kronik iltihabı ile karakterize edilen durumları tanımlamak için kullanılan genel bir terim diyebiliriz. Crohn hastalığı ve ülseratif kolit, IBD’nin iki tipidir.
Araştırmalar sürekli olarak psikolojik stresin IBD hastaları için önemli bir risk oluşturduğunu gösteriyor. 
Yapılan çalışmalar stresin yanı sıra üçüncül lenfoid organların (TLO’lar) IBD’de de önemli bir rol oynadığını gösteriyor. TLO’lar, lokal kronik inflamasyona yanıt olarak periferik, lenfoid olmayan dokularda oluşan bağışıklık hücrelerinin koleksiyonları olarak tanımlanıyor. Araştırmacılar hala TLO’ların IBD üzerinde koruyucu veya patojenik etkileri olup olmadığını tartışıyorlar.
Dr Fabio Cominelli “”Keşfettiğimiz şey, altı hafta boyunca kronik günlük stresin ikinci bir yaralanmaya karşı faydalı olduğu. Takip ettiğimiz fare modelleri aslında korunuyordu. Bağırsak iltihabına karşı koruyan bağışıklık sistemini uyardıklarını gösterdik.”diyor.
Ölçülü stres üçüncül lenfoid organların oluşumunda artışı sağlıyor!Psikolojik stresi indüklemek için, araştırmacılar 12 haftalık SAMP farelerini art arda 56 gün kısıtlama stresine maruz bıraktılar.
Geçmiş araştırmalar, stresin daha şiddetli iltihaplanma ile ilişkili olduğunu gösterdiğinden, araştırmacılar stresli SAMP farelerinde daha şiddetli ileitis ve/veya kolit (kolon iltihabı) görmeyi beklediler. Bununla birlikte, hipotezlerinin aksine, stresli SAMP farelerinde bağırsak iltihabında önemli bir artış gözlemlemediler.
Araştırmacılar, üç boyutlu (3D) stereomikroskopi kullanarak, stresli SAMP farelerinde, kontrol farelerine kıyasla belirgin şekilde daha yüksek sayıda üçüncül lenfoid organ buldular. Araştırmacılar, daha önceki çalışmaların stresin üçüncül lenfoid organların oluşum yolunun bileşenleriyle bağlantılı olduğunu göstermesine rağmen, bu çalışmanın stresin doğrudan üçüncül lenfoid organların oluşumundaki artışla ilişkili olduğunu gösterdiğini söyledi.

Read More