Güncel, www.gidahatti.com

Yüksek tansiyon ve bunama ilişkisi kanıtlandı

Yapılan son araştırmaya göre yüksek tansiyon rahatsızlığına sahip kişiler; düşünme, karar verme ve hatırlama yetilerini daha hızlı kaybediyorlar.
Araştırmada daha önce yapılan 6 geniş çaplı araştırmanın verileri bir araya getirilerek incelendi. Buna göre yüksek kan basıncının neden olduğu bilişsel yeti kaybı farklı ırklardan insanlarda benzer hızda ilerliyor.
Journal of Alzheimer’s Disease dergisinde yayınlanan araştırma, uzun vadede beyin sağlığının korunması için tansiyon kontrolünün önemini ortaya koydu. Araştırmanın başındaki Prof. Dr. Deborah Levine, hipertansiyon ilacı kullanmanın bilişsel yeti kaybını yavaşlattığını ifade etti.
Tansiyon ilacı kullanmak riski düşürüyorAraştırmada geçtiğimiz 50 yıl boyunca yapılan çalışmalara katılan 50 yaş üzeri 25 bin kadar bireyin bilgileri dikkate alındı. Araştırmaya dahil edilen her bir birey için ortalama 8 yıllık veriler elde edildi. Bu veriler arasında üst tansiyon da denen sistolik kan basıncı değerleri de bulunuyor.
Veri setinin genişliği sayesinde tansiyon hikayeleri ile bilişsel performans, uygulama işlevleri ve hafızanın zaman içindeki değişimi arasındaki ilişki daha önce olmadığı kadar net ortaya koyulabildi.
Diğer yandan bilim insanları gelir durumu, eğitim düzeyi, ailevi faktörler, yaşam koşulları gibi sağlık üzerine etki eden sosyal değişkenleri hesaba katmadıklarını ifade etti.
Hipertansiyon birçok hastalığa neden oluyorDamarlardaki kan basıncının yüksek olması anlamına gelen hipertansiyon kalp ve damar hastalıklarından böbrek yetmezliğine, Alzheimer’den görme kaybına birçok hastalıkla ilişkilendiriliyor. Hipertansiyon riskin artıran faktörler ise şöyle sıralanıyor:
Aşırı tuz tüketimi Uyku apnesi ve uykusuzlukHatalı diyetlerHareketsizlikSigara ve alkol tüketimiObeziteAşırı kahve ve çay tüketimi StresBu faktörler yanında hipertiroizm ve hipotroizim gibi tiroit bezi hastalıkları, böbreğe giden damarlarda daralma, diyabet, aort darlığı gibi rahatsızlıklar da hipertansiyona neden olabilen etkenlerden.

Read More