Güncel, güncel haberler, www.gidahatti.com

Düşük gelirli ailelerin gıda tercihlerinde en belirleyici unsur ne?

Toplumun çoğunluğunu oluşturan etnik kökene sahip daha varlıklı ailelere kıyasla düşük gelirli aileler ve toplumun azınlığı olan etnik gruplardan gelen aileler, genellikle daha düşük kalitede besleniyor. Bunun önemli bir nedeni, genellikle gıda satın alma tercihlerini her aşamada şekillendiren ve biçimlendiren gıda ortamları.
Ebeveynlerin gıda tercihlerini etkileyen unsurlarGıdanın satın alınabilirliğinin yanı sıra, değişen bulunabilirlik ve hatta erişilebilirlik düzeylerinin, ebeveynlerin çocukları için satın aldıkları gıdaları büyük ölçüde etkilediği biliniyor. Buna ek olarak, çocukların da ebeveynlerin seçimlerini etkilediği biliniyor.
Bazı ebeveynler, çocukları tarafından beslenme kalitesi düşük gıdalar almaya ikna edilmekten kaçınmak için gıda alışverişini okul saatleri sırasında yapıyor. Son olarak, yiyecek hazırlamaya ayıracak zamanın olmaması da insanların ne satın aldığını etkiliyor.
İngiltere’nin Birmingham kentinin düşük gelirli ve etnik çeşitliliğe sahip bir bölgesinde, ebeveynlerin gıda satın alma tercihlerinin ardındaki motivasyonları incelemek amacıyla bir çalışma yapıldı. Çalışmada adı paylaşılmayan bölgede, %64’ü siyah, Asyalı ya da azınlık etnik kökenden gelen, %70’i 45 yaşın altında olan, yaşam beklentisi düşük ve bebek ölüm oranı ortalamanın üzerinde olan bir nüfus yaşıyor.
Sağlık için çabalamakİstikrarsız bir gıda ortamında gıda seçimi yapmanın karmaşıklığı, ebeveynler için bu tür doğru seçimleri yapmanın her zaman kolay olmadığını gösteriyor.
Çalışmada, ebeveynlerin doğru gıdayı satın alma kabiliyetine, fırsatına ve motivasyonuna bakıldı. Basitçe ifade etmek gerekirse, ebeveynlerin ilk etapta yemek yapma kabiliyetine sahip olup olmadıkları, bunu yapmak için sosyal ve zamansal fırsatlara sahip olup olmadıkları ve motivasyonlarının olup olmadığı sorgulandı.
11 yaşından küçük çocukları olan 16 ebeveynin katıldığı çalışma, bir dizi yarı yapılandırılmış görüşme şeklinde gerçekleştirildi, ebeveynlere ev içinde ve ev dışında yemek yeme konusunda sorular soruldu.
Çalışma, söz konusu ebeveynlerin sağlıklı beslenmeye yönelik engeller yaşadıklarını ancak yine de nasıl sağlıklı besleneceklerini bildiklerinden emin olduklarını ortaya koydu. Bununla birlikte, aynı katılımcılar hangi gıdayı satın alacaklarına karar vermenin karmaşık olduğunu itiraf etti.
Beslenme eğitimi, çocuklara daha sağlıklı bir diyet sağlanmasında etkili olabilir mi?Bireysel düzeyde motivasyon ve kabiliyet genellikle yüksek olsa da, birçok katılımcının çocuklarına sağlıklı gıda sağlamak için güçlü bir istek ve güçlü bir kabiliyet ortaya koymasına rağmen, engeller genellikle aile ve toplum düzeyinde ortaya çıktı. Bu engeller arasında zaman, maliyet ve çocukların yemek konusundaki tercihleri yer alıyor. Ev dışında yemek yemek ise bir ödül olarak görülüyor.
Çalışma, beslenme eğitiminin ebeveynlerin çocuklarına daha sağlıklı bir diyet sağlama motivasyonunu artırmayacağı sonucuna vardı. Bunun yerine, gıdanın tadının yanı sıra maliyete odaklanmanın ileriye dönük bir yol olduğu sonucuna varıldı.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar Appetite dergisinde yayınlandı.

Read More