Arşiv (Eski Haberler)

Dünya buğday üretiminde rekora mı gidiyor?

>Türkiye”de kuraklık yüzündenhububat üretiminde sıkıntı yaşanırken, buğdaya yönelen Çin veHindistan”daki artışlara paralel olarak dünya buğday üretiminin, geçenyıla göre 50 milyon ton yükselişle rekor olacak 658 milyon tona ulaşmasıbekleniyor. Alınan bilgiye göre, Uluslararası Hububat Konseyi”nin(IGC), son raporunda, Temmuz 2008/Haziran 2009 dönemi dünya buğdayüretiminin, geçen yıla göre 50 milyon tonluk artışla 658 milyon tondüzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyor.658 milyon tonun rekor üretim olacağının belirtildiği raporda Konsey,üretim öngörüsünde yapmış olduğu artışın nedeni olarak buğdaya yönelenÇin ve Hindistan ile BDT, ABD ve Brezilya”daki üretim artışlarınıgösteriyor.