Arşiv (Eski Haberler)

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI YENI BASKISI ÇIKTI

Bitkisel üretimde, tarımsal girdilerin en önemlilerinden birini, bitki sağlığı oluşturmaktadır. Kültür bitkilerinde ve bitkisel ürünlerde zararlara yol açan hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı mücadele yapılmadığında önemli derecede ürün kaybı meydana gelmektedir. Bu etmenlere karşı mücadele, geçmişten günümüze kadar, araştırma enstitülerinin konu uzmanları tarafından, araştırma sonuçları dikkate alınarak hazırlanan Zirai Mücadele Teknik Talimatları esas alınarak yapılmaktadır.Zirai Mücadele Teknik Talimatları, ülkesel düzeyde hazırlanmış olup, konukçu bitkiler esas alınarak, toplam 506 adet hastalık, zararlı ve yabancı ot” un yer aldığı renkli resimleri içeren 6 ciltten oluşmaktadır .
TAKIM (6 CİLT) FİYATI: 150 YTL

AYRINTILI BİLGİ :
www.ziraimucadele.gov.tr