Arşiv

Danıştay:

Danıştay Dava Daireleri Kurulu, tarımsal niteliği korunacak alanlarda konuta dönük yapılaşmanın önlenmesi için önemli bir karara imza attı. Kurul, tarımsal niteliği korunacak alanlara mülk sahiplerinin 250 metrekareden büyük ev yapamayacağına karar verdi. Danıştay 6. Dairesi”nin verdiği kararın bozulmasına hükmeden Genel Kurul, tarım arazilerinin korunması gerektiğini kaydetti.
İzmir Çeşme de yaşayan Daniella İrena Esmeralda İzmir Çeşme de bulunan ve tarımsal niteliği korunacak arazi olarak geçen mülküne 250 metrekareden büyük ev yaptırmak için plan hazırladı.
Bayındırlık ve Çevre Bakanlığı, bu talebi “1/25000 ölçekli İzmir, Çeşme Çevre Düzeni Revizyon Planı notlarının 5.5.1 sayılı tarımsal niteliği korunacak alanlarla ilgili”maddesine aykırı olduğunu belirterek talebi reddetti. Esmeralda, bunun üzerine söz konusu maddenin eksik düzenlendiğini ve tarımsal amaçlı yapıların yanında çiftçi ailesinin korunmasına yönelik konut kullanımı getirilmesi gerektiği iddiasıyla yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğunu iddia ederek Danıştay”a dava açtı. Esmeralda, dava dilekçesinde söz konusu düzenlemenin “Çevre Düzeni Planının tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara” ait bölümünün, tarım ve hayvancılık üretiminin korunması için yapılacak tesislerde çalıştırılacak insanların barınmalarına yetecek nitelikte bir mesken yapımına yer verilmediğini de iddia etti. Haberin kaynağı: |ahref|TÜSEDAD ||a||

Read More