Hakkımızda

Neredeyse Türkiye’de internetle aynı yaşlardayız..

2000’li yılların başlarından itibaren Türk tarımına internet üzerinden bilgi sunmaya çalışıyoruz.

Biz hep buradayız..

Arşivimize ulaşmak için buraya tıklayınız..

Sanırım 2005’te Bu Toprağın Sesi Programında Esin Çağlar’ın konuğuyuz..

Ülkemizde internetin 12. yaşında Growtech Fuarı için verdiğimiz röportaj burada..

2007’de bir makalede yer almışız: GÜLÇUBUK,B. and ALUFTEKİN,N.,”Kırsal Kalkınmada İnternet Tabanlı Bilgi Sistemlerinin Kullanımı ve Buna Yönelik Politika Yaklaşımları”. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türktarım Dergisi, Sayı:174, Mart-Nisan 2007, s:10-16, Ankara. https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/vufind/Record/1172990

Dijital Tarım Kütüphanesi’nde yaptığımız araştırmaya göre 17 kaynakta bizden bahsediliyor: https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/vufind/Search/Results?lookfor=%22tarim.gen.tr%22&type=AllFields&type=AllFields&limit=20

İnternette bazı önemli veri kaynakları
Hasad ( Bitkisel Üretim ) Ocak – 2003
Tam Metin Erişim