Güncel, www.gidahatti.com

AB, küresel krizlere karşı “Acil Durum Aracı” oluşturacak

AB Komisyonu’nun olası krizler ve acil durumlarda uygulamaya girecek Tek Pazar Acil Durum Aracı önerisi, AB’nin olası krizlere yanıt verme konusundaki yapısal eksikliklerini gidermeyi ve olası müdahalelerin hızlı gerçekleştirilebilmesini amaçlıyor.
AB ülkeleri arasındaki eşgüdüm sürecinin oluşturulması ve krizlerin ortaya çıkışından önce gerekli önlemlerin alınması sağlanarak, sanayi ve ekonomiye yönelik etkilerin azaltılması AB Komisyonu’nun sunduğu tasarının amaçları arasında sıralanıyor.
Üç aşamalı kriz yönetim sistemi kurulacakTasarının başlıca unsurlarından bazıları şunlar:
• Üç aşamadan oluşan ve eşgüdüm içinde çalışması öngörülen kriz yönetimi sistemi kurulması amaçlanıyor. Bu sistem çerçevesinde olası krizlerin AB Tek Pazarı açısından risk oluşturup oluşturmadığı değerlendirilerek, gerekmesi halinde Komisyon’un harekete geçmesine olanak sağlanacak.
Tek Pazar’a yönelik geniş çaplı etki içermesi söz konusu olan krizlere ilişkin olarak ise AB Konseyi olası eylem süreçlerine dahil edilerek, en uygun yanıtın tespit edilmesi sağlanacak. Belirlenen çözüm önerisi AB ülkelerinin siyasi liderlerine sunulacak.
Gıda tedarik zincirleri takip edilerek, stratejik rezervler oluşturulacak• AB ülkeleri Komisyon’un sağlayacağı destek ile stratejik önemdeki gıda ve hizmet tedarik zincirlerinin takibi ve stratejik rezervlerin oluşturulmasına odaklanacak. Acil durumlarda üye ülkelerin tek taraflı önlemler alabilmesine sınırlandırma getirilebilecek. Komisyon kritik ürünlerin erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla üye ülkelere destek verebilecek ve ayrıca, teyakkuz aşamasında stoklanan stratejik rezervlerin “hedefli” şekilde dağıtılmasını önerebilecek.
• “Acil durum” alarmının etkinleştirildiği durumlarda geçerli olmak üzere AB Komisyonu piyasadaki ekonomik operatörlerden, “hedefli bilgilendirme sağlama ve öncelik belirleme” amaçlı talepte bulunabilecek. Çeşitli ürünlerin piyasaya daha hızlı sunulması ve acil durumlarda erişilebilir olması sağlanacak.
Pandemide alınan tek taraflı önlemler, serbest dolaşımı aksattıCOVID-19 pandemisi ve AB Tek Pazarı’nda son dönemde yaşanan bazı aksaklıklar, AB düzeyinde eşgüdümün sağlanması önünde bazı güçlükler bulunduğunu göstermişti. Üye ülkelerin aldığı tek taraflı önlemlerin serbest dolaşımı kısıtladığı, AB düzeyinde parçalı yapının ortaya çıkmasına sebep olduğu ve özellikle KOBİ’leri olumsuz yönde etkilediği tespit edilmişti.
İç Pazardan Sorumlu AB Komiseri Thierry Breton, kriz ortamında AB Tek Pazarı’nın işlemeye devam etmesinin önemini vurgularken, tedarik zincirlerinin korunması ve ayrıca AB’nin bir sonraki olası krize hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor.
Avrupa’nın dijital çağa uyumundan sorumlu AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager ise pandeminin AB Tek Pazarı’nın işleyişinin korunması gerektiğini açık şekilde ortaya koyduğunu, ürünlere kriz durumlarında erişimin elzem olduğunu vurguluyor.

Read More