Güncel, www.gidahatti.com

AB, protestocu çiftçiler için kolları sıvadı!

AB Komisyonu, Avrupa’daki çiftçilerin müktesebata uyum konusundaki idari yüklerini azaltmaya yardımcı olmak amacıyla atılacak adımları öneren belgeyi, AB Konseyi Belçika Dönem Başkanlığı’na sundu.
AB Tarım Bakanları Konseyi’nde ele alınması hedefiyle hazırlanan belge, idari çerçevede sadeleştirmeyi gerçekleştirmek üzere bir dizi kısa ve orta vadeli eylem önerisi sunuyor.
“Diyaloğa ihtiyaç var”Önceki dönemlere kıyasla sadeleştirme sağlandığı ve ulusal düzeyde kararlaştırılan “Stratejik Planlara” dayalı olarak yürütüldüğü için Ortak Tarım Politikasının (OTP) önceki dönemlere kıyasla halihazırda sadeleştirilmiş olduğuna dikkat çekilen belgede, bununla birlikte daha ileri adımlar atılabilmesi için öncelikle AB ülkelerindeki ulusal resmi makamlar ile çiftçiler arasında yakın diyaloğa ihtiyaç olduğunun altı çiziliyor.
AB Komisyonu ileriye dönük olarak şu eylem önerilerinde bulunuyor: 
• Önümüzdeki Mart ayı içerisinde AB Komisyonu tarafından başlatılacak çevrimiçi istişare sürecine çiftçilerin katılımının teşvik edilmesi hedefleniyor.
• İstişare süreci ile çiftçilerin temel endişe kaynaklarının anlaşılması ve Ortak Tarım Politikası kurallarının yanı sıra, gıda ve tarıma ilişkin diğer AB kurallarının ulusal düzeyde uygulanmasından kaynaklanan idari yük ve sorunların belirlenmesi hedefleniyor.
• Çiftçilerden gelecek geri bildirimler ışığında önümüzdeki güz döneminde AB Komisyonu’nun geniş kapsamlı değerlendirme raporu sunması bekleniyor. Raporun sunumunu takiben AB Komisyonu’nun idari süreçleri daha da kolaylaştıracak yeni düzenlemeler sunması planlanıyor.
AB Komisyonu tarım arazilerinin nadasa bırakılmasını düzenleyen kurallardan kısmi muafiyet sağlayan tüzüğü geçtiğimiz haftalar içerisinde onaylamıştı. İlave olarak AB’deki kalıcı otlak alanlarının sabit tutulması zorunluluğunu getiren ve 2018 yılından bu yana yürürlükte olan düzenlemeler (GAEC 1) üzerinde değişiklik önerilmesi bekleniyor.

Read More