Güncel

Çaylıkların budanmasından doğacak gelir kaybı tazminatı 7 yıl için ödenecek

Kaliteli çay yaprağı temini amacıyla budamaya tabi tutulan çaylıklar nedeniyle üreticilerin uğradığı gelir kaybının tazminine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Read More