Güncel, www.gidahatti.com

Emekliliği bekleyenleri ilgilendiriyor! Beklenen karar Resmi Gazete’de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de bugün kamu görevlilerini ilgilendiren bir karar yayımlandı. 2022/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge’ye göre , 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin özlük dosyalarında yer alan bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına imkan tanıyan HİTAP’ın, söz konusu sigortalıları çalıştıran tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sorumluluğunda yürütüldüğü vurgulandı.
Genelge tüm kamu çalışanlarını ilgilendiriyorBu genelge Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) Başkanlığı’nın yaptığı emeklilik işlemlerinin hızlı ve hatasız şekilde yapılabilmesi için yayınlandı.  Sigortalı sayılan kamu görevlilerini çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekli kurumsal ve teknik altyapı hazırlıklarının en geç 2 ay içinde tamamlayıp personele ait bilgilerin HİTAP’a eksiksiz ve güncel olarak aktarılması gerekiyor. Ayrıca emeklilik işlemlerine dair başvuru, onay ve diğer bilgi ve belgeler 15 Kasım tarihi itibariyle yalnızca HİTAP üzerinden gönderilecek.
SGK ayrıca talep dışında posta yoluyla bilgi ve belge gönderimine son verilmesini talep ederek ve emeklilik işlemlerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca HİTAP’ta yer alan bu bilgi ve belgeler üzerinden gerçekleştirilmesini istedi.

Read More