Güncel, www.gidahatti.com

“Sahillerin Efendisi Aydın Bey”

Aydın Bey’in Selçuklulara bağlı bir uç beyi olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Haykıran, ‘Sahillerin Efendisi Aydın Bey’ kitabında, iki Menderes Nehri arasındaki topraklarda Aydın Bey’in 1280 ile 1308 tarihleri arasında sürdürdüğü faaliyetlere ve mücadeleye ilişkin bilgileri okuyucularla paylaştı.
Eserde Aydın Bey’in babasının ve dedesinin kimliği, faaliyetleri, Batı Anadolu’ya geliş süreçleri üzerinde durulduğunu, söz konusu bilgiler ışığında Aydınoğulları’nın Osmanlılarla olan akrabalığının gün yüzüne çıkarıldığını belirten Haykıran, “Prof. Dr. Enver Konukçu’nun başlattığı, ancak vefatı ile yarım kalmış bu çalışma ayrıca kendilerine bir vefa niteliği taşıyor” dedi.
İHA

Read More