Güncel, www.gidahatti.com

Sosyal normları değiştirmek, iklim değişikliğini yavaşlatabilir mi?

Psychological Science in the Public Interest dergisinde yayınlanan bir çalışmada, sosyal normların değiştirilmesinin iklim değişikliğini önleyebileceği öne sürülüyor.
Sosyal normları “Başkalarının ne yaptığına ve/veya ne yapılması gerektiğini düşündüğüne ilişkin beklentilere bağlı olan davranış kalıpları veya değerler” olarak tanımlayan çalışmada, bu normların kollektif iklim değişikliği çalışmaları ve politika değişimleri için nasıl yönlendirilebileceği ele alınıyor.
Çalışmanın yazarları, sosyal normlara yapılacak müdahalelerin sosyal değişimi yönlendiren güçlü etkenler olabileceğini vurgularken, bu normların sürdürülebilir olmayan davranış ve yaklaşımları pekiştirebileceğini de etkin bir şekilde kullanılması için derin bağlamsal bilgi birikimine ihtiyaç olduğunu ekliyor.
Sosyal normlar iklim değişikliği konusunda nasıl değişim sağlayabilir?Yazarlara göre sosyal normların gücünü iklim değişikliği için yönlendirmek, birbirine bağlı 2 etken üzerinden düşünülmeli.
‘Sosyal norm müdahaleleri’, bir gruptaki insanların ne yapması gerektiğine veya yapılması gerektiğine inandıkları hakkında bilgi sağlayarak, sosyal ağlarda sürdürülebilir sosyal normların benimsenmesini artırmaya çalışır. Bu müdahaleler sosyal yanlış anlaşılmaları (aslında büyük bir destek olmasına karşın insanların iklim değişikliğine yönelik desteklerin az olduğunu düşünmesi gibi) düzelterek ve/veya belirli özel davranışları (su ve enerjinin korunması, geri dönüşüm gibi) görünür kılarak bireylerin ‘ve toplulukların’ davranışlarını yeniden şekillendirebilir.
Bununla birlikte, birçok hakim davranış sürdürülebilir değildir. Bu gibi durumlarda, ‘Sosyal bahşiş müdahaleleri’, sürdürülebilir olmayan normları üzerinde bir değişim sağlamayı amaçlar. Sübvansiyon gibi müdahaleler bir popülasyonun alt kümesinde değişimi teşvik etmek için kullanılabilir.
Yeterli sayıda birey normlar arasında yer almayan sürdürülebilir davranış ve inançları benimsedikten sonra, bu durum, sürekli müdahalelerin yokluğunda bile toplumları yeni bir sosyal norma “yönlendirerek” daha geniş bir sosyal değişime yol açabilir.
Araştırmacılara göre yapısal, sosyal ve diğer etkenler sosyal norm müdahalelerinin başarısında belirleyici.
Ekip, bu müdahaleleri tasarlamadan önce hedef davranışın ve popülasyonun temel özelliklerinin belirlenmesini, mevcut sosyal normlar ile beklentilerin ölçülmesini ve bir müdahalenin potansiyel olumsuz sonuçlarının dikkate alınmasını öneriyor.
Araştırmacılar herhangi bir müdahaleyi uygulamadan önce yerel paydaşlarla pilot uygulamanın, sonuçları değerlendirmenin ve ardından daha fazla deneme yürütmenin önemini de vurguladı.

Read More