Güncel, güncel haberler, www.gidahatti.com

Zerdeçalın yeni bir faydası bulundu!

Zerdeçalın, bilimsel olarak ispatlanmış birçok yararı var. Bu etkileri, içeriğindeki kurkumin adlı zerdeçalın karakteristik sarı rengini sağlayan doğal bir madde sağlıyor.
Bilimsel araştırmalar kurkuminin anti-enflamatuar ve anti-oksidatif özelliklere sahip olduğunu, bakteri ve mantarların büyümesini engelleyebildiğini ve bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini göstermiştir.
Yeni yapılan bir araştırmada ise, zerdeçalın hazımsızlık tedavisinde aşırı mide asidini engelleyen ilaçlar kadar etkili olabileceği ortaya kondu.
Zerdeçal ve doğal olarak aktif bileşiği kurkumin, Güney Doğu Asya’da hazımsızlık tedavisi de dahil olmak üzere uzun süredir tıbbi bir ilaç olarak kullanılıyor. Ancak bugüne dek bir çalışma yapılmadığından, bu sağlık sorunu karşısında kurkuminin geleneksel ilaçlara kıyasla ne kadar etkili olduğu net olarak bilinmiyordu.
Bu nedenle Tayland’daki araştırmacılar, 2019-2021 yılları arasında Tayland’daki hastanelerden alınan, nedeni bilinmeyen tekrarlayan mide rahatsızlığı olan 18-70 yaş arası 206 hastayı 28 günlük bir süre için üç tedavi grubuna ayırdı.
İlk gruba kurkumin ve plasebo, ikinci gruba ilaç (omeprazol) ve plasebo, üçüncü gruba ise zerdeçal ve ilaç verildi. Her üç gruptaki hastalar da çalışmanın başlangıcında benzer klinik bulgulara ve benzer hazımsızlık puanlarına sahipti.
Zerdeçal da ilaçlar kadar etkili olduHazımsızlığın puanlandığı SODA (Severity of Dyspepsia Assessment, T. Hazımsızlık Şiddeti Değerlendirmesi) yöntemine göre; sırasıyla kombine (3. grup), tek başına kurkumin ve tek başına omeprazol gruplarında semptom şiddetinde önemli azalmalar olduğu belirlendi.
Araştırmacılar, karaciğer fonksiyon testlerinin aşırı kilo taşıyan kurkumin kullanıcıları arasında bir miktar bozulmaya işaret etmesine rağmen, ciddi bir yan etki bildirilmediğini aktardı.
Çalışmanın az sayıda katılımcıyla yapılmasının yanı sıra, deneme süresinin kısa olması ve uzun vadeli izleme verilerinin eksikliği gibi bazı sınırlamalar olduğunu kabul eden araştırmacılar, daha büyük ve uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.
Sınırlamalarla birlikte araştırmacılar şunları ifade etti:
“Bu çok merkezli rastgele kontrollü çalışma, fonksiyonel dispepsi tedavisi için son derece güvenilir kanıtlar sunuyor. Çalışmamızdan elde edilen yeni bulgular, kurkuminin klinik uygulamada değerlendirmeye alınmasını destekliyor.”
Araştırmadan elde edilen sonuçlar Frontiers in Nutrition​ dergisinde yayınlandı. 

Read More