Arşiv

Uzman Eller Projesi hayata geçiyor.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2019-2020 yılı için pilot uygulama olarak Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerinde kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunlarının mahallinde uygulayacağı bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik proje sunan eğitimli girişimciye 100.000 TL.’ye kadar hibe ödemesi yapılacak.

Haberin kaynağı: |ahref|https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191217-7.htm||a||

Read More