Güncel, www.gidahatti.com

Endokrin Bozucular ve Sağlık

Endokrin bozucuların güncel durumu, çocuklukta gelişimsel sorunlar, pestisit maruziyetinin nörolojik etkileri, kanser, üreme ve gelişim üzerine olası etkiler, maruziyetin azaltılmasına yönelik stratejiler ile ilgili konuların bilimsel bir çerçevede ele alındığı eserin editörlüğünü TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazim Şahin ve TÜBA Asli Üyesi Fahrettin Keleştemur üstlendi. 
TÜBA’dan Endokrin Bozucuların Haritası‘Endokrin Bozucular ve Sağlık’ adlı eserin endokrin bozucu kimyasalların insan sağlığı üzerindeki gizli yükünü vurgulamayı amaçladığını belirten TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, şunları söyledi:
“Endokrin bozucu kimyasalların klasik olmayan toksik özelliklerini tartışıyor, maruziyetin insan sağlığı üzerindeki büyüklüğünü inceliyor. Hormonların sentez, sekresyon, transport, metabolizma, reseptöre bağlanma veya katabolizmasını etkileyerek, endokrin ve homeostatik sistemlerde değişikliğe neden endokrin bozucular, çevre ve insan sağlığı için önemli bir sorun olmaya devam ediyor.Endokrin bozucular arasında pestisitler, endüstriyel kimyasallar, plastikleştiriciler, ağır metaller, civa, arsenik, kurşun, ve uranyum gibi ağır metaller de yer alıyor.  İnsanlarda zihinsel gelişim, otizm spektrum bozukluğu gibi nörolojik bozukluklara, erkek ve kadında gelişimsel ve fertilite problemlerine, infertiliteye ve hormon duyarlı kanserlere, diyabet ve obezite gibi metabolik bozukluklara etkilere neden olabiliyor. İnsanlara besinler, inhalasyon ve deriden emilim yolu ile ulaşan endokrin bozucuların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri giderek artıyor.”TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu üyelerinin güncel ve öncelikli bir konuda toplumun bilgilendirilmesi gerektiği kanısına vardığını bildiren Şeker, endokrin bozucuların etkilerinin ve bu etkilerin azaltılmasına yönelik stratejiler ile ilgili konuların kitapta bilimsel bir çerçevede detaylı olarak ele alındığını ifade etti.
Bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanlar için yol gösterici bir kaynak niteliği taşıyan esere TÜBA’nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Read More