Güncel, www.gidahatti.com

Kahve içmek, çok fazla oturmaya bağlı ölüm riskini azaltabilir!

ABD’de 10.000’den fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırma, her gün kahve içenlerin, günde 6 veya daha fazla saat oturmanın neden olduğu olumsuzluklarından korunabileceğini ortaya koydu.
Kahve içmeyen ve oturarak uzun zaman geçirenlere kıyasla, hareketsiz yaşam tarzına sahip olan ancak kahve tüketenlerin 13 yıl sonra tüm nedenlerden ölme olasılığının 1,58 kat daha düşük olduğu belirlendi.
Kahvenin uzun süre oturmanın zararlarından koruduğunu gösteren ilk çalışmaÇin’deki Soochow Üniversitesi’nden araştırmacılar yaptıkları çalışmanın, kahve tüketmenin uzun süre oturmayla ilişkili olarak artan ölüm riskine nasıl karşı koruma sağlayabileceğini gösteren ilk çalışma olduğunu söyledi.
ABD’den elde edilen, ulusal düzeyde temsili uzun vadeli sağlık verilerini analiz eden ekip, kahve içmenin hareketsiz yaşam tarzı, kalp damar hastalıklardan ölüm ve tüm nedenlere bağlı ölüm arasındaki ilişkiyi ortadan kaldırdığını buldu.
Geçmişteki çalışmalar, egzersizin dahi uzun süreli oturmanın neden olduğu tip 2 diyabet, kalp hastalığı veya inme gibi uzun vadeli sağlık olumsuzluklarına karşı tam olarak koruma sağlamayabileceğini göstermişti. Bu bulgular göz önünde bulundurulduğunda, kahvenin koruyucu etkisi şaşırtıcı.
Araştırma detaylarıMevcut çalışmada değerlendirilen 10.639 katılımcı arasında, günde dört saatten az oturanlara kıyasla günde sekiz saatten fazla oturanların tüm nedenlerden ölüm ve kalp damar hastalıklarından ölüm riskinin arttığı görüldü. Bu, daha önceki araştırmaları teyit eden bir sonuç.
Ancak daha önce başka hiçbir çalışmanın tespit etmediği ilginç bir kısım var. Oturmakla ilişkili zararlar, yalnızca kahve tüketmeyen yetişkinler arasında söz konusuydu.
Hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olup kahve içen katılımcılarda, günlük kaç fincan tükettiklerinden bağımsız olarak kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riski geriledi. Dahası, kahve içmeyen ve en az altı saat oturan kişilere kıyasla daha düşük tüm nedenlere bağlı ölüm riski söz konusu oldu.
Bulgular kahvenin oturmanın zararlarına karşı bu potansiyel koruyucu etkiyi nasıl sağladığını ortaya koymuyor. Ancak büyük veri kümeleriyle yapılan önceki çalışmalar kahveyi genel olarak daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşamla ilişkilendirdi.
Kandaki kafeinin tip 2 diyabet veya kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini azalttığı da tespit edildi. Kafeinsiz kahve bile metabolizmayı hızlandırmaya ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar açısından zengindir. Kahvedeki bazı bileşikler beyni Parkinson gibi dejeneratif hastalıklardan da koruyabilir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar BMC Public Health dergisinde yayınlandı.

Read More