Güncel

Sayıştan Raporu: Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Banka Hesapları Uygun Raporlanmadı, Muhasebe Yetkilisinin Kontrolü Dışında Hesap Açıldı, Döviz Mevcudu…

Sayıştay’ın Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021 yılı denetim raporunda; bakanlığın banka hesaplarının tam ve uygun değerle raporlanmadığı, döviz mevcudunun belirlenemediği, muhasebe yetkilisinin kontrolü dışında açılmış banka hesaplarının bulunduğu, kooperatiflere kullandırılan kredilerin geri dönüşlerine ilişkin yeterli veriye ulaşılamadığı tespitleri yer aldı.

Read More