Güncel, www.gidahatti.com

AKP’nin 2023 Ütopyası, nasıl Distopya’ya dönüştü? Mahfi Eğilmez yazdı

Hazine eski Müsteşarı Mahfi Eğilmez, mahfiegilmez.com sitesinde 20 yıllık AKP iktidarında ekonomide gelinen noktayı, “Ütopyadan Distopyaya” başlıklı yazısında değerlendirdi.
Yazısına, “gerçekleşmesi imkânsız ideal toplum tasarımını anlatmak için kullanılan” Yunanca bir sözcük olan Ütopya’nın tanımı ile başlayan, olumsuz ütopyalara ise “Distopya” adı verildiğini vurgulayan Eğilmez, Distopik olarak anlatılan toplumlarda otoriter – totaliter baskıcı bir sistemin egemen olduğunun altını çizdi.
Bir ütopyayı gerçeğe dönüştürme çabası: Türkiye CumhuriyetiHer ne kadar gerek ütopya gerekse distopyanın, olmayan yerlerde geçen öyküler gibi görünse de zaman zaman o öykülerde geçen yerler ve olayların gerçek yaşamda karşımıza çıkabildiğine işaret eden Eğilmez, Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin bir ütopyayı gerçeğe dönüştürme çabası olduğunu, ne yazık ki, Atatürk’ün ölümünden sonra ütopyayı gerçeğe dönüştürme idealinden uzaklaşma başladığını kaydetti.
AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılındaki ekonomik verileri paylaşan Mahfi Eğilmez, “AKP’nin bu ilk dönemi, dünyada likidite bolluğunun, büyüme artışının ortasına denk gelmiş ve IMF programıyla da desteklenince önemli bir başarıya yol açmıştı” diye yazdı.
Türkiye’nin, Dünya’da likiditenin bollaşmaya başladığı yıllarda dış yatırımları çekebilmek için AB ile ilişkilerini düzeltmeye ve yapısal reformlara girişmeye yönelmesi gerekirken ters yönde ilerlemeye, yani gerilemeye başladığının altını çizerek, şöyle devam etti:

“Geriye gidiş, Başkanlık sistemi ile zirve yaptı”“Ters yönde başlayan bu gidişin zirvesi 2018 yılından itibaren başkanlık sistemine geçiş oldu. Bu tarih, ilginç bir biçimde, AKP açısından düşüşün başlama aşamasıdır. 2018 yılında dünya GSYH’si 86,1 trilyon dolara ve ortalama kişi başına dünya geliri 11.329 dolara yükselirken, Türkiye’nin GSYH’si 779,7 milyar dolara, ortalama kişi başına geliri de 9.508 dolara gerilemişti. Buna göre Türkiye GSYH’sinin dünya GSYH’sindeki payı yüzde 0,96’ya düşerken kişi başına gelir de dünya ortalamasının yüzde 84’üne gerilemişti. Türkiye’nin geriye gidişi izleyen dönemde hızlanarak devam etti. 2022 yılı için dünya GSYH’si 103,9 trilyon dolar, dünya kişi başına geliri 12.988 dolar, Türkiye GSYH’si 750 milyar dolar, kişi başına geliri de 9.000 dolar olarak tahmin ediliyor. Buna göre Türkiye GSYH’sinin dünya GSYH’sindeki payı yüzde 0,72’ye gerilerken Türkiye’de kişi başına gelirin dünya kişi başına gelir ortalamasına oranı da yüzde 70’e düşecek gibi görünüyor.
2022 yılı, bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde Türkiye açısından 20 yıl sonra başladığımız yere (dünyadaki payımız yüzde 0,7) geri dönüş yılı olacaktır. Oysa AKP, 2023 hedeflerini açıkladığı 2012 yılında yeni bir ütopyayı tanımlamıştı. Aşağıdaki tablo bu hedefleri ve gerçekleşmeyi gösteriyor: 
Tablodan görüleceği gibi 2023 yılı için konulan hedeflerden hiçbiri tutmamış, tam tersine, ihracat dışında bütün hedeflerde başlangıç noktasından daha da geriye gidilmiş.
“Ütopya, Distopya’ya dönüştü”Burada ekonomik göstergeleri ele alarak yaptığımız şey görünür durumun değerlendirmesidir. Türkiye bu 20 yılın sonunda bütün kamu kurumlarını satmış, dış borç toplamını 450 milyar dolara yükseltmiş, rezervlerini eksiye düşürmüş, dünyanın en riskli ekonomilerinden birisi konumuna gelmiş, AB ile üyelik umutlarını neredeyse tümüyle yitirmiş durumdadır. Türkiye, bu dönemde hukuktan demokrasiye, özgürlüklerden eğitime, seçimlerin güvenilirliğinden dış politikaya kadar sosyal ve siyasal alanlardaki bütün uluslararası endekslerde 2012’ye göre geriye gitmiş, üstelik milyonlarca göçmenin yerleşmesi sonucu sosyal sorunları daha da artmıştır.  
Özetle söylemek gerekirse AKP, iktidara geldikten sonra IMF programının, AB ile tam üyelik müzakerelerinin ve olumlu dış konjonktürün de desteğiyle ekonomiyi yukarı çıkarmış ve bu olumlu görünüme dayanarak 2012 yılında cumhuriyetin 100. Kuruluş yıldönümü olan 2023 yılını hedef alan bir ütopya geliştirmişti. Ne var ki bugün geldiğimiz aşamada söz konusu ütopya tam anlamıyla bir distopyaya dönüşmüş bulunuyor.”

Read More